مرداد ۱۴, ۱۳۹۸
گره-ریشه-بادمجان-Root-knot

گره ریشه بادمجان Root-knot

گره ریشه بادمجان: معمولاً گیاهان آلوده به نماتد از رشد کمتری برخوردار هستند. علایم آسیب به گیاه هم در بخش‮ هوایی و زیرزمینی گیاه دیده شود.
مرداد ۱۰, ۱۳۹۸
پژمردگی-باکتریایی-Bacterial-wilt-بادمجان

پژمردگی باکتریایی بادمجان Bacterial wilt

علایم بیماری پژمردگی باکتریایی بادمجان بدین شکل است که در ابتدا برگ های پایینی کمی پژمرده و زرد می‌شوند. در نواحی گرم و گرم و مرطوب ممکن است چند روز بعد از آلودگی، کل گیاه پژمرده و از بین برود. معمولا عامل بیماری بعد از ورود به گیاه سبب انسداد آوندها می شود
مرداد ۳, ۱۳۹۸
پوسیدگی-نرم-Bacterial-stem-and-Peduncle-canker

پوسیدگی نرم بادمجان Bacterial stem and Peduncle canker

پوسیدگی نرم بادمجان بر روی ساقه و میوه گیاه سبب خسارت می‌شود. علایم این بیماری در ابتدا به صورت تغییر رنگ در ساقه بوده و در صورت توسعه بیماری ساقه گیاه قهوه‌ای و نرم می‌شود. با توسعه بیماری، شاخه‌های آلوده گیاه به حالت رنگ پریده و نکروزه دیده می‌شوند
تیر ۲۲, ۱۳۹۸
پژمردگی-ورتیسیلیومی-Verticillium-wilt-بادمجان

پژمردگی ورتیسیلیومی بادمجان Verticillium wilt

پژمردگی ورتیسیلیومی بادمجان از طریق مسدود کردن آوندها در ناحیه طوقه باعث ضعیف شدن گیاه و در نهایت مرگ گیاه می‌گردد. اگرچه نشاها می‮توانند آلوده شوند ولی علایم این بیماری در اوایل دوره رشد گیاه کمتر دیده می‌شود و با افزایش سن گیاه علایم نمایان می‌شود.
تیر ۱۱, ۱۳۹۸
پوسیدگی-میوه بادمجان-Phomopsis-blight

پوسیدگی میوه بادمجان Phomopsis blight

پوسیدگی میوه بادمجان بلافاصله بعد از سبز شدن به نشاها حمله می‮کند. علایم این بیماری بر روی ساقه به صورت لکه‌های قهوه‮ای تیره بوجود می‌آید و در نهایت، یک پوسیدگی خشک ساقه را احاطه کرده و نشاها از بین می‮روند. درصورت آلودگی بوته های مسن، لکه‌های دایره‮ای یا غیرمنظم قهوه‌ای متمایل به خاکستری بر روی برگ‮های پایینی و ساقه‮ها تشکیل می‌شود.
تیر ۹, ۱۳۹۸
سفیدک-پودری-بادمجان-Powdery-mildew

سفیدک پودری بادمجان Powdery mildew

سفیدک پودری بادمجان Powdery mildew این بیماری در ابتدا به صورت پودرهای سفید رنگ و دایره‮ای در قسمت بالا و پایین برگ‌ها ظاهر می‌شود و با پیشرفت بیماری لکه‌ها به شکل زاویه دار مشاهده می‌شوند. در صورت شدت بیماری، میسیلیوم‌های قارچ ممکن است دمبرگ و در نهایت ساقه بادمجان را نیز آلوده کنند.
خرداد ۲۳, ۱۳۹۸
آفتاب_سوختگی-sunscald

آفتاب‌سوختگی بادمجان sunscald

آفتاب‌سوختگی بادمجان (sunscald) علائم:آفتاب سوختگی عارضه ای محیطی می‌باشد که در آن قسمتی از میوه بادمجان که در معرض آفتاب قرار می‌گیرد، علایم آفتاب سوختگی را از خود نشان می‌دهد.
خرداد ۲۰, ۱۳۹۸
بیماری-پوسیدگی-گلگاه-بادمجان-Blossom-end-rot

پوسیدگی گلگاه بادمجان Blossom-end rot

پوسیدگی گلگاه بادمجان (Blossom-end rot) علائم: پوسیدگی گلگاه در ابتدا به صورت نقاط پژمرده در انتهای گلگاه میوه ظاهر می شود، ولی می تواند در مرحله […]
اسفند ۲۳, ۱۳۹۷
لکه برگی سرکوسپورایی بادمجان

لکه برگی سرکوسپورایی بادمجان (Cercospora Leaf Spot (Frogeye

عامل بیماری لکه برگی سرکوسپورایی بر روی دم‌برگ، برگ‌ها، ساقه‌ها بادمجان و فلفل تاثیر می‌گذارد. علایم این بیماری ابتدا به صورت لکه‌های زرد رنگ در قسمت‌های مختلف برگ ظاهر می‌شود