هندوانه هیبرید YELLOW CREAM

  • بافت درونی زرد رنگ و شیرین (بریکس ۱۳)
  • مناسب برای حمل و نقل‌های طولانی
  • میوه گرد با متوسط وزن ۵ کیلوگرم
  • مقاوم به دمای پایین و رطوبت بالا
  • متوسط رس

بسته بندی: 

  • قوطی ۱۰۰ گرمی