طالبی استاندارد SAMSORI

  • متوسط رس با بوته‌ای قوی و پربرگ
  • میوه گرد با پوستی مشبک و شیارهای زرد
  • وزن میوه حدود ۲/۵ – ۲ کیلوگرم
  • بافت درونی میوه سبز رنگ و سفت با اندازه حفره داخلی متوسط
  • بسیار شیرین و خوش طعم

بسته بندی:

  • پاکت ۵۰۰ گرمی