آذر ۳, ۱۴۰۱
گوگرد-در-گیاهان

اهمیت گوگرد در گیاهان

اهمیت گوگرد در گیاهان بعد از ازت، فسفر و پتاسیم، گوگرد پرمصرف ترین عنصر غذایی در گیاه محسوب می شود و به همراه کلسیم و منیزیم […]
آبان ۱۸, ۱۴۰۱
عنصر-آهن-در-گیاهان

اهمیت عنصر آهن در گیاهان

اهمیت عنصر آهن در گیاهان آهن از جمله عناصر ضروری برای رشد و تولید مثل گیاهان بوده، بنابراین برای بقای آنها لازم است. بازده و ساختار […]
مهر ۳۰, ۱۴۰۱
منیزیم-در-گیاه

منیزیم در گیاه

منیزیم در گیاه منیزیم که از عناصر پرمصرف برای گیاه محسوب میشود، در ترکیب مولکول کلروفیل نقش سازنده داشته و تنها جز معدنی آن میباشد. از […]
مهر ۱۷, ۱۴۰۱
فواید-کودهای-دامی

فواید کودهای دامی و انواع آن

فواید کودهای دامی و انواع آن کود دامی که کود حیوانی نیز نامیده میشود، درواقع مجموعه ای از فضولات حیوانات مختلف همراه با بستر آنها میباشد […]
مهر ۴, ۱۴۰۱
اهمیت نیتروژن در گیاه

اهمیت نیتروژن در گیاه

اهمیت نیتروژن در گیاه نيتروژن عنصري اصلي و حياتي براي موجودات زنده است و نقش مهمي را در تركيب، ساختمان و عملكرد اكوسيستم ها ايفا مي […]
شهریور ۲۲, ۱۴۰۱
اهمیت-بور

اهمیت بور در تغذیه گیاهان

اهمیت بور در تغذیه گیاهان مقدمه: بور که با نماد شیمیایی B نشان داده میشود، یکی از عناصر غذایی موجود درخاک محسوب میشود که در رشد […]
شهریور ۱۰, ۱۴۰۱
نقش پتاسیم در گیاه

نقش پتاسیم در گیاهان

نقش پتاسیم در گیاهان یکی از عناصر پُرمصرف در کودهاي گیاهی، پتاسیم می باشد که یک فلز قلیایی بوده و حدود ۴/۲ درصد از وزن پوسته […]
شهریور ۳, ۱۴۰۱
اهمیت هیومیک اسید

اهمیت هیومیک اسید در کشاورزی

اهمیت هیومیک اسید در کشاورزی هیومیک اسید و فولویک اسید، در واقع آخرین ترکیبات حاصل از تجزیه طبیعی مواد آلی اعم از بقایای گیاهان و جانوران […]
مرداد ۲۴, ۱۴۰۱
نقش-کلسیم-در-کشاورزی

کلسیم در کشاورزی

اهمیت کلسیم در کشاورزی کلسیم یک یون دو ظرفیتی (Ca2+) نسبتا بزرگ است که به راحتی وارد آپوپلاست سلول می شود و به شکل تبادلی به […]