آبان ۱۲, ۱۳۹۸
گره-ریشه-Root-knot

گره ریشه گوجه فرنگی Root knot

علائم اولیه بیماری نماتد گره ریشه گوجه فرنگی در بخش‌ بالایی گیاه آلوده به شکل پژمردگی و رنگ‌پریدگی، کلروز شدن و کمبود عناصر غذایی است
مهر ۳۰, ۱۳۹۸
نکروز-پیت-گوجه-فرنگی-Pith-necrosis

نکروز پیت گوجه فرنگی Pith necrosis

علایم بیماری باکتریایی نکروز پیت گوجه فرنگی به صورت زرد شدن و پژمردگی در برگ‌های جوان قسمت بالایی گیاه آغاز می‮‌شود.
مهر ۲۴, ۱۳۹۸
پژمردگی-باکتریایی-گوجه-فرنگی-Bacterial-wilt

پژمردگی باکتریایی گوجه فرنگی Bacterial wilt

علایم بیماری پژمردگی باکتریایی گوجه فرنگی در ابتدا با پژمردگی کل گیاه آغاز شده که بعد از آن برگ‌های پایینی گیاه شروع به ریزش می‮کند. در این بیماری هیچگونه زردی در شاخ و برگ گیاه مشاهده نمی‮شود. معمولا عامل بیماری بعد از ورود به گیاه سبب انسداد آوندها می شود.
مهر ۱۷, ۱۳۹۸
شانکر-باکتریایی-گوجه-فرنگی

شانکر باکتریایی گوجه فرنگی Bacterial Canker

علایم شانکر باکتریایی گوجه فرنگی می‌تواند روی برگه‌ای لپه‮‌ای و یا برگ های جوان به صورت لکه‌های کرم رنگی به قطر یک تا دو میلی‌متر دیده شود
مهر ۱۴, ۱۳۹۸
پوسیدگی-ریشه-و-طوقه-فوزاریومی-Fusarium-crown-and-root-rot

پوسیدگی ریشه و طوقه فوزاریومی گوجه فرنگی Fusarium crown and root rot

اولین علایم پوسیدگی ریشه و طوقه فوزاریومی گوجه فرنگی زمانی که میوه گوجه‌فرنگی به مرحله بلوغ سبز رسیده باشد دیده می‌شود.
مهر ۱۳, ۱۳۹۸
سفیدک-پودری-گوجه-فرنگی-Powdery-mildew

سفیدک پودری گوجه فرنگی Powdery mildew

علایم اولیه ظاهری این عامل بیماری، به صورت لکه‌‮هایی به رنگ سبز روشن تا زرد روشن در سطح بالایی برگ ظاهر می‮‌شود. سرانجام، در سطح زیرین برگ اسپورهای این قارچ تشکیل می‌شود.
شهریور ۳۰, ۱۳۹۸
لکه موجی گوجه‮فرنگی یا سوختگی زودرس early blight

لکه موجی گوجه فرنگی یا سوختگی زودرس early blight

علایم بیماری لکه موجی گوجه ‮فرنگی: علایم این بیماری به صورت لکه‌های نکروتیک به رنگ قهوه‌‌ای تیره و نامنظم بر روی برگ، ساقه و میوه مشاهده می‌‌شود. معمولا این علائم در ابتدا بر روی برگ‌های مسن یا قدیمی ظاهر می‮‌شود. با پیشرفت بیماری، لکه‮‌ها نیز گسترش می‮‌یابند و در نهایت حلقه‮ های سیاه متحدالمرکز ایجاد می‮شود.
شهریور ۲۵, ۱۳۹۸
بوته‮میری یا مرگ گیاهچه گوجه فرنگی

بوته ‮میری یا مرگ گیاهچه گوجه فرنگی ffo gnipmaD

بوته میری یا مرگ گیاهچه گوجه فرنگی Damping Off عامل بیماری: بوته ‮میری در گوجه فرنگی توسط چند گونه قارچ رخ می‮‌دهد:‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ Pythium species Phytophthora species […]
شهریور ۱۷, ۱۳۹۸
پوسیدگی-برگ-سرکوسپورا-گوجه-فرنگی

پوسیدگی برگ سرکوسپورا گوجه فرنگی Cercospora leaf mold

این بیماری در همه مراحل رشد به گیاه حمله می‮کند. از علایم اولیه خسارت این بیماری این است که ابتدا لکه-های زرد رنگی در سطح رویی برگ ظاهر می‌شود و  سپس توسعه پیدا کرده و به رنگ قهوه‌ای با حاشیه زردرنگ تبدیل می‌شود. علائم بیماری عمدتا بر روی برگ ظاهر می‮شوند ولی بر روی دمبرگ‮ها، ساقه‮ها و دمگل‮ها نیز دیده می‮شوند (علائم بیماری بر روی میوه وجود ندارد).