شهریور ۱۱, ۱۴۰۰
سوختگی-انتهایی-کاهو-(Tipburn-in-lettuce)

سوختگی انتهایی کاهو (Tipburn in lettuce)

سوختگی انتهایی کاهو  (Tipburn in lettuce) عامل بیماری: کمبود کلسیم و عوامل محیطی منجر به عدم جذب و تحرک کلسیم علایم بیماری: یکی از عارضه های […]