شهریور ۱۱, ۱۴۰۰
سوختگی-انتهایی-کاهو-(Tipburn-in-lettuce)

سوختگی انتهایی کاهو (Tipburn in lettuce)

سوختگی انتهایی کاهو  (Tipburn in lettuce) عامل بیماری: کمبود کلسیم و عوامل محیطی منجر به عدم جذب و تحرک کلسیم علایم بیماری: یکی از عارضه های […]
بهمن ۲۹, ۱۳۹۹
پوسیدگی-نرم-کاهو-Lettuce-Leaf-Drop

پوسیدگی نرم کاهو (Lettuce Leaf Drop)

پوسیدگی نرم کاهو Lettuce Leaf Drop عامل بیماری: قارچی به نام Sclerotinia sclerotiorum و S. minor علایم بیماری: در کاهو، نوع آسیب وارد شده توسط این […]
بهمن ۹, ۱۳۹۹
بیماری لکه برگی باکتریایی کاهو

بیماری لکه برگی باکتریایی کاهو (Lettuce Bacterial Leaf Spot)

لکه برگی باکتریایی کاهو (Lettuce Bacterial Leaf Spot) عامل بیماری: Xanthomonas Campestris علائم بیماری به طور معمول علائم بیماری گیاهی لکه‌ برگی باکتریای کاهو روی برگ‌های […]
دی ۱۷, ۱۳۹۹
ویروس-موزاییک-کاهو-lettuce-mosaic-virus

ویروس موزاییک کاهو (lettuce mosaic virus (LMV

ویروس موزاییک کاهو (lettuce mosaic virus (LMV عامل بیماری: ویروس موزاییک کاهو lettuce mosaic virus (LMV) از بیماری های مخرب و مهم اقتصادی است که متعلق […]
مرداد ۱۵, ۱۳۹۹
سفیدک-پودری-کاهو-Powdery-mildew

سفیدک پودری کاهو Powdery mildew

سفیدک پودری کاهو (Powdery mildew) عامل بیماری: قارچ Golovinomyces Cichoracearum علایم بیماری: بیماری سفیدک پودری کاهو باعث زرد شدن برگ می شود، زیرا لکه‌ها محدود به […]
تیر ۲۱, ۱۳۹۹
بیماری-آنتراکنوز-کاهو

آنتراکنوز کاهو Lettuce Anthracnose

آنتراکنوز کاهو (Lettuce Anthracnose) عامل بیماری: Microdochium panattonianum علایم بیماری علائم آنتراکنوز کاهو ابتدا در برگ های بیرونی و بیشتر در هر دو طرف میانی در […]