مرداد ۳۱, ۱۴۰۰
بیماری-پوسیدگی-گلگاه-در-هندوانه-Blossom-and-rot

بیماری پوسیدگی گلگاه در هندوانه (Blossom end rot)

بیماری پوسیدگی گلگاه در هندوانه Blossom end rot عامل بیماری: کمبود کلسیم، عدم مدیریت در ابیاری و تعریق علائم بیماری سیاه شدن گلگاه جزء بیماری های […]
مرداد ۱۳, ۱۴۰۰
بیماری ویروس-موزائیک-هندوانه

ویروس موزاییک هندوانه (Watermelon Mosaic Virus)

ویروس موزاییک هندوانه Watermelon Mosaic Virus عامل بیماری: Watermelon Mosaic Virus (WMV) علائم بیماری ویروس موزاییک هندوانه متعلق به جنس Potyvirus است که به طور ناپایا […]
تیر ۲۴, ۱۴۰۰
سفیدک-داخلی-هنداونه-Watermelon-Downy-Mildew

سفیدک داخلی هنداونه (Watermelon Downy Mildew)

سفیدک داخلی هنداونه Watermelon Downy Mildew عامل بیماری: قارچ Pseudoperonospora cubensis سفیدک داخلی یا سفیدک کرکی هندوانه به محصولات دیگری از جمله طالبی، کدو، خیار و […]
تیر ۸, ۱۴۰۰
بوته-میری-یا-مرگ-گیاهچه-هندوانه-Damping-off

بوته میری یا مرگ گیاهچه هندوانه Damping-off

بوته میری یا مرگ گیاهچه هندوانه Damping-off بوته میری گیاهان جالیزي یکى از مهم‌ترین بیمارى هاى خیار، انواع خربزه، هندوانه و کدو است. عامل بیماری: این […]
خرداد ۹, ۱۴۰۰

لکه باکتریایی هندوانه (Bacterial Fruit Blotch Of Watermelon)

لکه باکتریایی هندوانه Bacterial Fruit Blotch Of Watermelon عامل بیماری: باکتری Acidovorax Avenae این بیماری به نام لکه روغنی و بلاچ هندوانه نیز شناخته می شود […]
اردیبهشت ۷, ۱۴۰۰
آنتراکنوز-هندوانه-watermelon-Anthracnose

آنتراکنوز هندوانه watermelon Anthracnose

آنتراکنوز هندوانه (watermelon Anthracnose) عامل بیماری: Colletotrichum orbiculare علائم بیماری بیماری آنتراکنوز هندوانه یکی از بیماری‌های مخرب گیاهان جالیزی است. میزبان‌های این بیماری محصولاتی همچون هندوانه، […]