هندوانه هیبرید YELLOW CREAM

بافت درونی زرد رنگ و شیرین (بریکس ۱۳)

مناسب برای حمل و نقل‌های طولانی

میوه گرد با متوسط وزن ۵ کیلوگرم

مقاوم به دمای پایین و رطوبت بالا

متوسط رس

بسته بندی: 

قوطی ۱۰۰ گرمی