خربزه هیبرید Shaygan F1

گوشت سبز روشن

وزن ۲/۵ تا ۲ کیلوگرم

بافت ترد و زودرس

تیپ میوه Charentais

 

خربزه-هیبرید-شایگان

خربزه هیبرید GALIA F1

پوست زرد رنگ با توربندی عالی

وزن حدود 2/5 تا 3 کیلوگرم

متوسط رس

تیپ میوه گالیا

 

خربزه-هیبرید-گالیا
آدرس: دزفول، ابتدای جاده محمد بن جعفر، بلوار اربعین
آدرس: تهران، مطهری، بین سهروردی و ترکمنستان، پلاک 42، واحد9
آدرس: جیرفت، بلوار هلیل
061-42328360
021-88452876
034-43215226