اردیبهشت ۳۰, ۱۳۹۸

بیماری لکه موجی Alternaria leaf blight

بیماری لکه موجی Alternaria leaf blight. علائم بیماری یکی از بیماری های شایع در طالبی است و اهمیت کمتری در خیار، هندوانه و کدو دارد. علائم ابتدا در سطح بالایی برگ به صورت نقاط کوچک، دایره ای و قهوه‌ای مایل به زرد
اردیبهشت ۲۸, ۱۳۹۸
بوته-میری-یا-مرگ-گیاهچه--Damping-off

بوته میری یا مرگ گیاهچه Damping-off

بوته میری یا مرگ گیاهچه (Damping-off) عامل بیماری: بوته میری ناشی از قارچ هایی همچون فوزاریوم، پیتیوم و رایزوکتونیا و … است. Pythium spp., Rhizoctonia solani, […]
آدرس: دزفول، ابتدای جاده محمد بن جعفر، بلوار اربعین
آدرس: تهران، مطهری، بین سهروردی و ترکمنستان، پلاک 42، واحد9
آدرس: جیرفت، بلوار هلیل
061-42328360
021-88452876
034-43215226