هندوانه هیبرند Jubilee F1 

  • شکل میوه کشیده، پوست بیرونی سبز با خطوط تیره منظم
  • متوسط رس، مدت زمان رسیدگی: ۳۱ روز بعد از گل دهی
  • دارای پوست ضخیم و متحمل به شرایط حمل و نقل
  • بافت درونی میوه قرمز تیره و دارای بریکس ۱۳%
  • وزن میوه به طور متوسط ۱۳ – ۱۵ کیلو گرم
  • مقاوم به فوزاریوم و آنتراکنوز
  • واریته‌ای با تیپ دراگون
  • دارای عملکرد خوب

بسته بندی:

  • پاکت ۱۰۰ گرمی