فلفل کشیده هیبرید رقم ZD 1598 F1

  • زودرس، ارتفاع بوته حدود 60 سانتیمتر
  • بسیار پر بار میوه هایی تند و به رنگ سبز تیره
  • اندازه میوه: حدوداً 2/1 * 13 سانتیمتر د
  • دارای بوته قوی در برابر شرایط نامساعد محیطی