فلفل کشیده هیبرید گلخانه‌ای Tamler f1

  • متوسط رس، شروع برداشت از ۸۰ روز بعد از کشت نشاء
  • طول میوه ۲۵ – ۲۰ سانتیمتر، قطر میوه ۲ – ۱/۵ سانتیمتر
  • متحمل به حشرات مکنده و بیماری‌های قارچی
  • طعم تند، مناسب برای تازه‌خوری و فرآوری
  • بوته بسیار قوی و رشد نامحدود

بسته بندی:

  • پاکت ۱۴ گرمی