خربزه هیبرید ZD 1930

  • میوه‌های گرد و به وزن 800 گرم تا 1/2 کیلوگرم
  • گوشت سبز رنگ با طعم و عطر فوق العاده
  • پوشش برگی بسیار خوب
  • بوته قوی در برابر شرایط نامساعد محیطی