خربزه هیبرید TINA F1 (خربزه پانگز)

  • متوسط‌ رس
  • شکل میوه بیضی، بافت درونی کرم رنگ
  • پوست بیرونی زرد و مشبک
  • دارای بریکس ۱۱
  • وزن میوه ۳ – ۴ کیلوگرم
  • مناسب برای حمل و نقل‌های طولانی
  • مقاوم به فوزاریوم

بسته بندی:

  • پاکت ۱۰۰۰ دانه‌ای (۳۵ گرم)