خربزه هیبرید رقم DIANNA, F1

  • تیپ میوه: آناناسی میوه‌های بیضی شکل و به وزن 2-2/5 کیلوگرم
  • گوشت نارنجی رنگ و متراکم
  • بوته مقاوم به شرایط نامساعد محیطی طعم عالی