خربزه استاندارد ANANAS 

  • متوسط رس، پربار و بازارپسند 
  • شکل میوه بیضی 
  • وزن حدود ۲/۵ – ۲ کیلوگرم 
  • حفره داخل میوه کوچک
  • بافت درونی میوه نارنجی و پوست بیرونی مشبک و زرد رنگ
  • مقاومت بالا به بوته میری

بسته بندی:

  • قوطی ۵۰۰ گرمی