کاهو استاندارد رقم TROPICAL LETTUCE

مشخصات محصول:

  • تیپ لولوبیوندا (Lollo bionda)
  • اندازه هد ۴۰*۲۸۰ سانتیمتر
  • وزن هد حدود ۶۵۰ گرم
  • مقاوم به ویروس موزائیک کاهو (LMV)
  • متحمل به آب و هوای گرم و مرطوب