هویج استاندارد Nantes

مشخصات محصول:

  • طول دوره رسیدگی حدود ۱۰۰ روز
  • اندازه ریشه ۲۲ – ۱۸ سانتیمتر، رنگ ریشه نارنجی
  • بوته قوی و انبارداری خوب