هندوانه هیبرید Fairfax F1 

  • دارای پوست ضخیم و متحمل به شرایط حمل و نقل و دارای سازگاری بالا با شرایط محیطی
  • شکل میوه کشیده با خطوط تیره عریض روی پوست سبز روشن
  • متوسط رس، مدت زمان رسیدگی: ۳۲ روز بعد از گل دهی
  • بافت درونی میوه قرمز تیره و ترد، دارای بریکس ۱۲%
  • وزن میوه به طور متوسط ۱۰ – ۱۵ کیلو گرم
  • کل دوره رشد حدود ۹۳ روز بعد از کاشت
  • مقاوم به فوزاریوم و آنتراکنوز
  • دارای عملکرد خوب و پایدار
  • واریته‌ای با تیپ دراگون

بسته بندی:

  • پاکت ۱۰۰ گرمی