پیاز سفید روز کوتاه هیبرید Early White F1

  • شکل پیاز گرد با اندازه بزرگ و سطح بالایی آن تخت شده پیاز ارلی وایت
  • مناسب برای کشت مستقیم، نشاء کاری و غده کاری
  • بافت درونی متراکم و سفت و دارای مزه کمی تند
  • دارای پوست بیرونی سفید رنگ
  • روز کوتاه، متوسط رس – زودرس

بسته بندی:

  • قوطی ۵۰۰ گرمی