ذرت هیبرید سینگل کراس رقم TOUNO F1

  • ۶۲۰=FAO، میان‌رس، طول دوره رسیدگی ۱۲۵ – ۱۲۰ روز بعد از کاشت 
  • شکل دانه دندانه اسبی، بوته قوی
  • تعداد ردیف در بلال: ۱۵ – ۱۸ ردیف
  • طول بلال: ۳۲ – ۳۰ سانتی‌متر
  • تراکم کاشت ۸۰۰۰۰ – ۷۵۰۰۰ در  هکتار
  • تشکیل بلال در  میانگره ۷ یا ۸ در  ارتفاع ۱۰۰ – ۹۰ سانتی‌متری
  • ارتفاع گیاه حدود ۳ – ۲/۵ متر 
  • مناسب برای مصرف علوفه‌ای و دانه‌ای
  • مقاومت عالی به درجه حرارت‌های بالا و خوابیدگی در مقابل بادهای شدید

بسته بندی: 

  • دو منظوره دانه‌ای و علوفه‌ای