اسفند ۲۰, ۱۳۹۹
شفاف-شدن-فلس-پیاز-Translucent-Scale

شفاف شدن فلس پیاز Translucent Scale

شفاف شدن فلس پیاز (Translucent Scale) علائم بیماری شفاف شدن فلش پیاز به طور معمول بعد از برداشت بروز می کند و پس از نگهداری غده […]
اسفند ۶, ۱۳۹۹
دوقلو-شدن-غده-پیاز-Doubling-of-onion-bulbs

دوقلو شدن غده پیاز Doubling of onion bulbs

دوقلو شدن غده پیاز (Doubling of onion bulbs) علائم بروز اختلال اولین علائم این عارضه شکاف خوردن انتهای سوخ پیاز است که در نهایت دو یا […]
بهمن ۱۶, ۱۳۹۹
کلفتی گلوی پیاز (Onion Thick Necks)

کلفتی گلوی پیاز (Onion Thick Necks)

کلفتی گلوی پیاز (Onion Thick Necks) علائم بروز اختلال: کلفتی گردن پیاز باعث عدم خشک شدن و رسیدگی به موقع محصول می‌شود. علت ایجاد اختلال: کلفت […]
دی ۲۲, ۱۳۹۹
بیماری لهیدگی باکتریایی پیاز Onion bacterial mushy rot

بیماری لهیدگی باکتریایی پیاز (Onion bacterial mushy rot)

لهیدگی باکتریایی پیاز (Onion bacterial mushy rot) عامل بیماری لهیدگی باکتریایی پیاز، باکتری‌های Pectobacterium carotovorum pv. Carotovorum و Dickeya chrysanthemi می‌باشند که بیشتر در زمان انبار […]
دی ۱۱, ۱۳۹۹
نماتد ساقه و پیاز (stem and bulb nematode)

نماتد ساقه و پیاز (stem and bulb nematode)

نماتد ساقه و پیاز (stem and bulb nematode) عامل بیماری: عامل بیماری نماتد ساقه و پیاز موجودی میکروسکوپی به نام نماتد Ditylenchus dipsaci می‌باشد. طول آن […]
دی ۱۷, ۱۳۹۷
بیماری-لکه-سیاه-پیاز

بیماری آنتراکنوز پیاز یا لکه سیاه (Onion anthracnose) یا (Onion smudge)

عامل بیماری آنتراکنوز پیاز یا لکه سیاه روی پیازهای بالغ لکه‌هایی ایجاد می‌کند. این بیماری همچنین روی پیاز ها ایجاد آلودگی کرده و سبب کاهش بازار پسندی و عمر انبارداری پیاز می گردد.
دی ۴, ۱۳۹۷
بیماری-زنگ-پیاز-onion-rust

بیماری زنگ پیاز (Onion rust)

عامل بیماری زنگ پیاز Puccinia allii است که در اغلب نواحی گرم و خنک قادر به فعالیت است و سبب کاهش قابل توجه در عملکرد محصولات می‌گردد.
آذر ۲۴, ۱۳۹۷
بیماری-سیاهک-پیاز-1

بیماری سیاهک پیاز (Onion smut)

معمولا در بیماری سیاهک پیاز گیاهان آلوده 6 هفته بعد از ظهور علایم از بین می‌روند. وجود لکه‌های سیاه رنگ بر روی برگها در نواحی طوقه گیاه ظاهر می‌شود.
آذر ۱۸, ۱۳۹۷
بیماری-پوسیدگی-ریشه-و-طبق-پیاز

بیماری پوسیدگی ریشه و طبق پیاز (Onion basal and root rot)

مهم‌ترین عامل بیماری پوسیدگی ریشه و طبق پیاز در درجه اول Fusarium oxysporum f.sp cepae و بعد از آن F. Solani است. عامل بیماری می‌تواند توسط جابجایی خاک آلوده، آبیاری و ادوات کشاورزی منتقل می شود.