فروردین ۱۹, ۱۳۹۸
بیماری-موزائیک-منقوطی-سبز-خیار

بیماری موزائیک منقوطی سبز خیار (Cucumber green mottle mosaic (CGMM

بیماری موزائیک منقوطی سبز خیار بر روی خیار 4 تا 7 روز بعد از تلقیح، علائم ایجاد می‌کند. در برگ‌های جوان، رگبرگ‌ها روشن دیده می‌شوند، سپس مچاله و بدشکل می‌شوند. برگهای کامل ممکن است کمرنگ یا سفید شوند.
بهمن ۱۶, ۱۳۹۷
Cucumber-vein-yellowing-virus-بیماری-زردی-رگبرگ-خیار

بیماری زردی رگبرگ خیار (Cucumber vein yellowing)

در بیماری ویروس زردی رگبرگ خیار، رگبرگ‮های برگ خیار زرد و روشن شده و علائم کلروز و نکروز نیز در گیاه دیده می‮شود. گیاه کوتاه باقی مانده و عملکرد به طور معنی‮داری کاهش می‮یابد.
بهمن ۱, ۱۳۹۷

بیماری موزائیک هندوانه WM) Watermelon mosaic)

بیماری موزائیک هندوانه ناشی از ویروس موزائیک هندوانه (CMV) است و قبلا CMV2 نامیده می‮شد. این ویروس می‮تواند بیشتر گیاهان تیره کدو و بسیاری از گونه‮های بقولات را آلوده کند. علائم بیماری‮های موزائیک خیار، پاپایا حلقوی، موزائیک هندوانه و موزائیک زرد کدو مشابه است.
دی ۲۰, ۱۳۹۷
بیماری-موزائیک-خیار

بیماری موزائیک خیار (Cucumber mosaic)

یکی از مهم‌ترین بیماری‮های گیاهان جالیزی شامل خیار، طالبی، هندوانه و کدو در ایران، بیماری ویروسی آبله‮شدن برگ و یا به عبارت دیگر بیماری موزائیک کدوئیان است.