تیر ۳۰, ۱۳۹۹
سوختگی-گلگاه-خیار-(Blossom-end-rot-on-cucumber) 

سوختگی گلگاه خیار (Blossom-end rot on cucumber) 

سوختگی گلگاه خیار (Blossom-end rot on cucumber)  علائم بیماری سوختگی گلگاه خیار به صورت یک لکه‌ای تیره و عمدتا سیاه رنگ در انتهای میوه نمایان می‌شود. […]
اردیبهشت ۲۳, ۱۳۹۹

بدفرمی میوه خیار Deformation of cucumber fruit 

بدفرمی میوه خیار (Deformation of cucumber fruit)  علائم بیماری شکل سیلندری و صاف میوه خیار نقش بسزایی در بازارپسندی میوه دارد اما در برخی مواقع در […]
اردیبهشت ۱۴, ۱۳۹۹
تلخی-میوه-خیار

تلخی میوه خیار (Cucumber bitterness)

تلخی میوه خیار (Cucumber bitterness)  علائم در شرایط طبیعی، تلخی میوه خیار در ابتدای میوه خیار و به مقدار کمتری در پوست آن وجود دارد اما […]
فروردین ۳۰, ۱۳۹۹
آفتاب-سوختگی-خیار-(Sunscald)

آفتاب سوختگی خیار (Sunscald)

آفتاب سوختگی خیار (Sunscald) علائم بیماری زمانی که میوه ها در معرض تابش شدید آفتاب قرار می‌گیرند، بخش‌هایی از میوه بصورت نواحی خشک و سفید رنگ […]