مهر ۱۴, ۱۴۰۰
موزائیک-ایرانی-ذرت-(Maize-iranian-mosaic-virus

موزائیک ایرانی ذرت (Maize iranian mosaic virus, MIMV)

موزائیک ایرانی ذرت (Maize iranian mosaic virus, MIMV) عامل بیماری: این بیماری توسط یک گونه ویروسی با نام ویروس موزائیک ایرانی ذرت (Maize iranian mosaic virus, […]
مرداد ۴, ۱۴۰۰
بیماری-کوتولگی-زبر-ذرت-(Maize-rough-dwarf-virus,-MRDV)

بیماری کوتولگی زبر ذرت (Maize rough dwarf virus, MRDV)

کوتولگی زبر ذرت (Maize rough dwarf virus, MRDV) عامل بیماری: ویروس Maize rough dwarf virus (MRDV) از خانواده Reoviridae با ساختاری چندوجهی و دارای ژنوم RNA […]