تیر ۱۵, ۱۴۰۰
پوسیدگی-باکتریایی-ساقه-ذرت-(Bacterial-stalk-rot-of-corn)

پوسیدگی باکتریایی ساقه ذرت (Bacterial stalk rot of corn)

پوسیدگی باکتریایی ساقه ذرت (Bacterial stalk rot of corn) عامل بیماری: باکتری Dickeya zeae این باکتری گرم منفی و دارای پرگنه های گرد و سفید متمایل […]