مرداد ۱۴, ۱۳۹۸
گره-ریشه-بادمجان-Root-knot

گره ریشه بادمجان Root-knot

گره ریشه بادمجان: معمولاً گیاهان آلوده به نماتد از رشد کمتری برخوردار هستند. علایم آسیب به گیاه هم در بخش‮ هوایی و زیرزمینی گیاه دیده شود.