هندوانه هیبرید رقم ZD 1298 F1

  • کریمسون سوییت
  • شکل میوه بیضی (OVAL) و به وزن 11-15 کیلوگرم
  • گوشت قرمز رنگ، ترد و بسیار شیرین بافت متراکم
  • پوست ضخیم و مناسب برای حمل و نقل‌های طولانی
  • بوته قوی با پوشش برگی خوب