گوجه فرنگی هیبرید رقم ZD 1903 F1

  • زودرس - متوسط رس
  • رشد محدود و مناسب فضای باز
  • میوه‌های سفت و بلوکی ، وزن میوه حدود 180 گرم
  • پوشش برگی بسیار خوب
  • بسیار پر بار، میوه های یکنواخت در سایز
  • دارای بوته قوی در برابر شرایط نامساعد محیطی