گوجه فرنگی هیبرید رقم AYLIN F1

  • رشد محدود، بسیار پربار
  • بوته قوی با پوشش برگی بسیار خوب
  • شکل میوه گرد و بالای میوه کمی تخت، رنگ میوه قرمز خوشرنگ
  • وزن میوه حدود 150-180 گرم
  • میوه های یکنواخت در شکل و اندازه
  • مقاومت خوب به بیماری های ویروسی و قارچی