پیاز زرد روز کوتاه هیبرید Early Super Select F1

  • مقاومت بالا به گل دهی (bolting) و بیماری ریشه صورتی PRR
  • رنگ پوست زرد – مسی و بافت درونی سفید و متراکم
  • روز کوتاه و متوسط رس – زودرس با عملکرد عالی
  • قابلیت انبارداری طولانی (۶ ماه)
  • شکل پیاز گرد، بزرگ و یکنواخت

بسته بندی:

  • قوطی ۵۰۰ گرمی