خربزه هیبرید رقم LUNA F1

  • تیپ میوه: آناناسی میوه‌های بیضی شکل و به وزن حدود 3 کیلوگرم
  • گوشت نارنجی رنگ با طعم خوب و بافت متراکم
  • پوست بیرونی زرد رنگ و دارای توربندی عالی
  • بوته قوی با پوشش برگی بسیار خوب