لوبیا-سبز-استاندارد-sunray
لوبیا سبز استاندارد
رقم SunRay
شرکت گریفین سیدز اینترنشنال آمریکا