ذرت شیرین هیبرید MANA F1

  • واریته زوددرس – متوسط رس و تک بلاله با بلال های یکنواخت 
  • رنگ دانه های بلال: زرد روشن جذاب 
  • ارتفاع بوته ۲۰۰ سانتیمتر و تشکیل بلال در ارتفاع ۸۵ سانتیمتری
  • طول بلال ۲۰ سانتیمتر و تعداد ردیف در هر بلال ۲۲ – ۲۱ عدد
  • بسیار مقاوم به خوابیدگی و بیماری کوتولگی ذرت و متحمل به لکه برگی باکتریایی و زنگ
  • مناسب جهت تازه خوری و مصارف صنعتی

بسته بندی:

  • پاکت ۴۰۰ گرمی