ذرت شیرین هیبرید SAHAR F1

  • واریته زوددرس – متوسط رس و تک بلاله با بلال‌های یکنواخت 
  • رنگ دانه های بلال: زرد روشن جذاب 
  • ارتفاع بوته ۲۰۵ سانتیمتر و تشکیل بلال در ارتفاع ۹۰ سانتیمتری
  • طول بلال ۲۰ سانتیمتر و تعداد ردیف در هر بلال ۱۸ – ۱۶ عدد
  • بسیار مقاوم به  خوابیدگی و بیماری کوتولگی ذرت و متحمل به لکه برگی باکتریایی و زنگ
  • مناسب جهت تازه خوری و مصارف صنعتی

بسته بندی:

  • پاکت ۴۰۰ گرمی