تربچه-استاندارد-cerry-bell-گریفین
تربچه استاندارد
رقم CHerry Bell
شرکت گریفین سیدز اینترنشنال آمریکا