بهمن ۱۳, ۱۳۹۷
بیماری-ویروسی-موزاییک-توتون-بیماری-ویروسی-موزاییک-گوجه-فرنگی

بیماری ویروس موزاییک گوجه فرنگی / بیماری ویروس موزاییک توتون 

این دو بیماری دارای علایم و نشانه های شبیه به هم هستند و دامنه میزبانی یکسانی دارند از این رو اغلب باهم مورد بررسی قرار می گیرند.
دی ۲۳, ۱۳۹۷
بیماری پیچیدگی برگ زرد گوجه فرنگی

بیماری پیچیدگی برگ زرد گوجه فرنگی (tomato yellow leaf curl)

ویروس پیچیدگی برگ زرد گوجه فرنگی TYLCV از اعضای جنس بوگومو ویروس Begomovirus، تیره ویروس‌های دوقلو است. بیماری توسط حشره ناقل (B.tabaci) از گیاهی به گیاه دیگر انتقال می یابند.