مهر ۱۴, ۱۳۹۸
پوسیدگی-ریشه-و-طوقه-فوزاریومی-Fusarium-crown-and-root-rot

پوسیدگی ریشه و طوقه فوزاریومی گوجه فرنگی Fusarium crown and root rot

اولین علایم پوسیدگی ریشه و طوقه فوزاریومی گوجه فرنگی زمانی که میوه گوجه‌فرنگی به مرحله بلوغ سبز رسیده باشد دیده می‌شود.
مهر ۱۳, ۱۳۹۸
سفیدک-پودری-گوجه-فرنگی-Powdery-mildew

سفیدک پودری گوجه فرنگی Powdery mildew

علایم اولیه ظاهری این عامل بیماری، به صورت لکه‌‮هایی به رنگ سبز روشن تا زرد روشن در سطح بالایی برگ ظاهر می‮‌شود. سرانجام، در سطح زیرین برگ اسپورهای این قارچ تشکیل می‌شود.
شهریور ۳۰, ۱۳۹۸
لکه موجی گوجه‮فرنگی یا سوختگی زودرس early blight

لکه موجی گوجه فرنگی یا سوختگی زودرس early blight

علایم بیماری لکه موجی گوجه ‮فرنگی: علایم این بیماری به صورت لکه‌های نکروتیک به رنگ قهوه‌‌ای تیره و نامنظم بر روی برگ، ساقه و میوه مشاهده می‌‌شود. معمولا این علائم در ابتدا بر روی برگ‌های مسن یا قدیمی ظاهر می‮‌شود. با پیشرفت بیماری، لکه‮‌ها نیز گسترش می‮‌یابند و در نهایت حلقه‮ های سیاه متحدالمرکز ایجاد می‮شود.
شهریور ۲۵, ۱۳۹۸
بوته‮میری یا مرگ گیاهچه گوجه فرنگی

بوته ‮میری یا مرگ گیاهچه گوجه فرنگی ffo gnipmaD

بوته میری یا مرگ گیاهچه گوجه فرنگی Damping Off عامل بیماری: بوته ‮میری در گوجه فرنگی توسط چند گونه قارچ رخ می‮‌دهد:‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ Pythium species Phytophthora species […]
شهریور ۱۷, ۱۳۹۸
پوسیدگی-برگ-سرکوسپورا-گوجه-فرنگی

پوسیدگی برگ سرکوسپورا گوجه فرنگی Cercospora leaf mold

این بیماری در همه مراحل رشد به گیاه حمله می‮کند. از علایم اولیه خسارت این بیماری این است که ابتدا لکه-های زرد رنگی در سطح رویی برگ ظاهر می‌شود و  سپس توسعه پیدا کرده و به رنگ قهوه‌ای با حاشیه زردرنگ تبدیل می‌شود. علائم بیماری عمدتا بر روی برگ ظاهر می‮شوند ولی بر روی دمبرگ‮ها، ساقه‮ها و دمگل‮ها نیز دیده می‮شوند (علائم بیماری بر روی میوه وجود ندارد).
شهریور ۱۴, ۱۳۹۸
پوسیدگی-ریشه-و-میوه-گوجه-فرنگی

پوسیدگی ریشه و میوه گوجه فرنگی Buckeye fruit and root rot

بیماری پوسیدگی ریشه و میوه گوجه فرنگی تمام قسمت‌های گیاه گوجه‌فرنگی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. عامل بیماری سبب مرگ گیاهچه، پوسیدگی ریشه و طوقه، پوسیدگی میوه و پژمرده شدن شاخ و برگ می‮شود. علایم بیماری پوسیدگی به صورت لکه‮های بزرگ آب سوخته و فرورفته و به رنگ قهوه‮ای بر روی ریشه‮های ثانویه و اولیه مشاهده می‌شود