مهر ۳۰, ۱۳۹۸
نکروز-پیت-گوجه-فرنگی-Pith-necrosis

نکروز پیت گوجه فرنگی Pith necrosis

علایم بیماری باکتریایی نکروز پیت گوجه فرنگی به صورت زرد شدن و پژمردگی در برگ‌های جوان قسمت بالایی گیاه آغاز می‮‌شود.
مهر ۲۴, ۱۳۹۸
پژمردگی-باکتریایی-گوجه-فرنگی-Bacterial-wilt

پژمردگی باکتریایی گوجه فرنگی Bacterial wilt

علایم بیماری پژمردگی باکتریایی گوجه فرنگی در ابتدا با پژمردگی کل گیاه آغاز شده که بعد از آن برگ‌های پایینی گیاه شروع به ریزش می‮کند. در این بیماری هیچگونه زردی در شاخ و برگ گیاه مشاهده نمی‮شود. معمولا عامل بیماری بعد از ورود به گیاه سبب انسداد آوندها می شود.
مهر ۱۷, ۱۳۹۸
شانکر-باکتریایی-گوجه-فرنگی

شانکر باکتریایی گوجه فرنگی Bacterial Canker

علایم شانکر باکتریایی گوجه فرنگی می‌تواند روی برگه‌ای لپه‮‌ای و یا برگ های جوان به صورت لکه‌های کرم رنگی به قطر یک تا دو میلی‌متر دیده شود