دی ۱۷, ۱۳۹۷
بیماری-لکه-سیاه-پیاز

بیماری آنتراکنوز پیاز یا لکه سیاه (Onion anthracnose) یا (Onion smudge)

عامل بیماری آنتراکنوز پیاز یا لکه سیاه روی پیازهای بالغ لکه‌هایی ایجاد می‌کند. این بیماری همچنین روی پیاز ها ایجاد آلودگی کرده و سبب کاهش بازار پسندی و عمر انبارداری پیاز می گردد.
دی ۴, ۱۳۹۷
بیماری-زنگ-پیاز-onion-rust

بیماری زنگ پیاز (Onion rust)

عامل بیماری زنگ پیاز Puccinia allii است که در اغلب نواحی گرم و خنک قادر به فعالیت است و سبب کاهش قابل توجه در عملکرد محصولات می‌گردد.
آذر ۲۴, ۱۳۹۷
بیماری-سیاهک-پیاز-1

بیماری سیاهک پیاز (Onion smut)

معمولا در بیماری سیاهک پیاز گیاهان آلوده 6 هفته بعد از ظهور علایم از بین می‌روند. وجود لکه‌های سیاه رنگ بر روی برگها در نواحی طوقه گیاه ظاهر می‌شود.
آذر ۱۸, ۱۳۹۷
بیماری-پوسیدگی-ریشه-و-طبق-پیاز

بیماری پوسیدگی ریشه و طبق پیاز (Onion basal and root rot)

مهم‌ترین عامل بیماری پوسیدگی ریشه و طبق پیاز در درجه اول Fusarium oxysporum f.sp cepae و بعد از آن F. Solani است. عامل بیماری می‌تواند توسط جابجایی خاک آلوده، آبیاری و ادوات کشاورزی منتقل می شود.
آذر ۱۵, ۱۳۹۷
علائم-بیماری-پوسیدگی-خاکستری-پیاز

بیماری پوسیدگی خاکستری پیاز (Botrytis)

بیماری پوسیدگی خاکستری پیاز یکی از خطرناک‌ترین بیماریهای پیاز است که در اکثر نقاط جهان، در مزرعه و یا در زمان برداشت، حمل و نقل و انبارداری به پیاز و سیر حمله کرده و خسارت می‌رساند.
آبان ۲۶, ۱۳۹۷
دلایل-و-علائم-پیاز-ریشه-سرخی---بیماری-های-پیاز

بیماری ریشه صورتی (سرخی) پیاز (Onion pink root)

عامل بیماری ریشه سرخی پیاز قارچ Pyrenochaeta terrestris) Phoma terrestris) می‌باشد. این قارچ بصورت مستقیم بدون نیاز به زخم یا بریدگی به درون ریشه‌های پیاز نفوذ می‌کند. در سراسر جهان در خاک یافت می شود و تا عمق 45 سانتی متری خاک نفوذ می کند.