مهر ۲۸, ۱۴۰۰
زنگ-سفید-اسفناج-(spinach-white-rust)

زنگ سفید اسفناج (spinach white rust)

زنگ سفید اسفناج spinach white rust عامل بیماری قارچ Albugo occidentalis در زنگ سفید اسفناج، گونه قارچی Albugo occidentalis برخلاف سایر گونه های جنس Albugo که […]
مهر ۱, ۱۴۰۰
بیماری-آنتراکنوز-اسفناج-(Spinach-Anthracnose)

بیماری آنتراکنوز اسفناج (Spinach Anthracnose)

آنتراکنوز اسفناج Spinach Anthracnose عامل بیماری قارچ Colletotrichum Dematium عامل بیماری آنتراکنوز اسفناج باعث آسیب به گیاهان مختلفی از جمله نخود، لوبیا، ترب سفید و توت […]