دی ۲, ۱۴۰۰

شب پره پشت الماسی (diamondback moth)

شب پره پشت الماسی diamondback moth شب پره پشت الماسی با نام علمی Plutella xylostella یکی از مخرب ترین آفات محصولات مختلف از خانواده چلیپائیان مانند […]