بهمن ۹, ۱۳۹۹
بیماری لکه برگی باکتریایی کاهو

بیماری لکه برگی باکتریایی کاهو (Lettuce Bacterial Leaf Spot)

لکه برگی باکتریایی کاهو (Lettuce Bacterial Leaf Spot) عامل بیماری: Xanthomonas Campestris علائم بیماری به طور معمول علائم بیماری گیاهی لکه‌ برگی باکتریای کاهو روی برگ‌های […]