بهمن ۲۹, ۱۳۹۹
پوسیدگی-نرم-کاهو-Lettuce-Leaf-Drop

پوسیدگی نرم کاهو (Lettuce Leaf Drop)

پوسیدگی نرم کاهو Lettuce Leaf Drop عامل بیماری: قارچی به نام Sclerotinia sclerotiorum و S. minor علایم بیماری: در کاهو، نوع آسیب وارد شده توسط این […]
مرداد ۱۵, ۱۳۹۹
سفیدک-پودری-کاهو-Powdery-mildew

سفیدک پودری کاهو Powdery mildew

سفیدک پودری کاهو (Powdery mildew) عامل بیماری: قارچ Golovinomyces Cichoracearum علایم بیماری: بیماری سفیدک پودری کاهو باعث زرد شدن برگ می شود، زیرا لکه‌ها محدود به […]
تیر ۲۱, ۱۳۹۹
بیماری-آنتراکنوز-کاهو

آنتراکنوز کاهو Lettuce Anthracnose

آنتراکنوز کاهو (Lettuce Anthracnose) عامل بیماری: Microdochium panattonianum علایم بیماری علائم آنتراکنوز کاهو ابتدا در برگ های بیرونی و بیشتر در هر دو طرف میانی در […]