خرداد ۸, ۱۳۹۸
پژمردگی-باكتریایی-Bacterial-wilt-خیار

پژمردگی باكتریایی خیار Bacterial wilt

علائم بیماری پژمردگی باكتریایی در خیار و خربزه نسبت به کدو و هندوانه شدیدتر است. علائم بیماری با پژمردگی آغاز می‌شود که ممکن است به یک شاخه محدود شود و یا کل گیاه را آلوده کند.