مرداد ۲۰, ۱۴۰۰
پر-نشدن-دانه‌های-بالایی-ذرت-و-زردی-در-حاشیه-برگ‌ها

کمبود پتاسیم ذرت (Potassium deficiency in corn)

کمبود پتاسیم ذرت (Potassium deficiency in corn) عامل بیماری: در بروز این عارضه که منجر به پر نشدن دانه‌های بالای ذرت و زردی حاشیه برگها می‌شود، […]