خرداد ۲۶, ۱۴۰۰
بیماری پوسیدگی-زغالی-ذرت

پوسیدگی زغالی ذرت (Charcoal rot of corn)

پوسیدگی زغالی ذرت (Charcoal rot of corn) عامل بیماری: قارچ Macrophomina phaseolina علایم بیماری قارچ عامل بیماری عموما در مرحله گیاهچه و یا در هنگام رسیدن […]
اردیبهشت ۲۷, ۱۴۰۰
سیاهک-معمولی-ذرت-(Common-Smut-of-Corn)

سیاهک معمولی ذرت (Common Smut of Corn)

سیاهک معمولی ذرت (Common Smut of Corn) عامل بیماری سیاهک معمولی ذرت: قارچ Ustilago maydis علایم بیماری علایم بیماری سیاهک معمولی ذرت را می‌توان روی تمام […]