بهمن ۳۰, ۱۳۹۸
لکه-برگی-سرکوسپورایی-هویج

لکه برگی سرکوسپورایی هویج Cercospora leaf blight of carrot

لکه برگی سرکوسپورایی هویج Cercospora leaf blight of carrot عامل بیماری: Cercospora carotae علائم بیماری  علائم بیماری لکه برگی سرکوسپورایی می‌تواند بر روی تمامی اندام‌های هوایی […]
بهمن ۲۱, ۱۳۹۸

پوسیدگی سیاه هویج Carrot black rot

پوسیدگی سیاه هویج (Carrot black rot) عامل بیماری: Alternaria radicina علائم بیماری پوسیدگی سیاه هویج سبب مرگ گیاهچه (damping-off)، ایجاد آلودگی در برگ و طوقه، بلایت […]
بهمن ۸, ۱۳۹۸
لکه-برگی-آلترناریایی-هویج-Alternaria-leaf-spot

لکه برگی آلترناریایی هویج Alternaria leaf spot

لکه برگی آلترناریایی هویج Alternaria leaf spot عامل بیماری: Alternaria radicina, Alternaria dauci علائم بیماری علائم بیماری لکه برگی آلترناریایی هویج به صورت لکه‌های زوایه‌دار خاکستری […]
دی ۲۹, ۱۳۹۸
پوسیدگی-پیتیومی-هویج

پوسیدگی پیتیومی هویج Carrot cavity spot

پوسیدگی پیتیومی هویج Carrot cavity spot عامل بیماری: Pythium sulcatum, Pythium violae علائم بیماری علائم بیماری پوسیدگی پیتیومی هویج بصورت لکه‌های غالباً بیضی‌شکل و افقی در […]