اسفند ۱۲, ۱۳۹۸
پوسیدگی-نرم-باکتریایی-هویج-Bacterial-soft-rot-of-carrot

پوسیدگی نرم باکتریایی هویج Bacterial soft rot of carrot

پوسیدگی نرم باکتریایی هویج Bacterial soft rot of carrot عامل بیماری: Pectobacterium carotovorum علائم بیماری پوسیدگی نرم باکتریایی به صورت یک پوسیدگی نرم، لزج و آبکی […]